Chemap Agro s.r.o.

Zdravý start rostlin začíná mořením aneb poslední sezona s insekticidními mořidly obilnin

27. 08. 2018 Ing. Jana Doubková, Ph.D.; Bayer s.r.o. Škůdci Zobrazeno 569x

Čas žní se blíží a za dveřmi je opět nová sezona. Je na vás, jaké odrůdy si vyberete a je i na vás, čím ochráníte jejich genetický potenciál. Fungicidní moření ozimých obilnin je téměř samozřejmostí, neboť každý již ví, že choroby přenosné osivem a půdou nelze regulovat foliární aplikací. Jiná situace je zatím u insekticidního moření obilnin. Zde je důležité si uvědomit, že tlak škůdců nemůžeme předvídat stejně jako v poslední době i rozmary počasí.

Agronutrition

Naposledy s osvědčenými insekticidními mořidly

Na základě rozhodnutí Evropské komise došlo na konci dubna k zákazu neonikotinoidních mořidel napříč všemi plodinami včetně ozimých obilnin. Vstupujeme tedy do poslední sezony, kdy máme možnost ochránit své porosty již od vzcházení a pojistit si tak snížení výskytu virových onemocnění.

Je důležité si uvědomit, že insekticidní mořidla se mohou nakupovat do 19. 9., setí namořeného osiva je možné do 19. 12. 2018. Neváhejte proto letos s objednáváním insekticidně namořeného osiva, aby měli vaši dodavatelé prostor k nákupu mořidel.

Proč dát přednost insekticidnímu moření?

Mnozí z vás namítnou, že pokud nastane tlak křísků a mšic, zasáhnete foliární aplikací insekticidů. Určitě máte pravdu, ale touto foliární aplikací ochráníte porost při použití dobrých insekticidů 1 týden. Aplikace bude závislá na počasí, a může se vám stát, že se do porostu v pravý čas nedostanete a škody způsobené přenašeči viróz již budou nenávratné. Mořením svému porostu poskytujete ochranu 6–8 týdnů, a to především v období nejkritičtějším - do 3 pravých listů. V nabídce listových insekticidů není přípravek, který by porost dokázal srovnatelně dlouho chránit. Proto pokud bychom délku účinnost chtěli porovnávat, měli bychom aplikaci insekticidu vynásobit 2× a zde je rozdíl již velký v neprospěch foliární aplikace. Délka existence insekticidní clony pochopitelně závisí na průběhu počasí a rychlosti vývoje rostlin. Mezi další faktory podporující výsev insekticidně mořeného osiva je skutečnost, že pro maximální využití vlastností konkrétní odrůdy a dosažení vysokých výnosů je významný termín setí. Insekticidně ošetřené osivo umožňuje zvolit optimální dobu výsevu, snížit výsevky a položit základ pro plné využití výnosového potenciálu vybrané odrůdy v daných podmínkách. Insekticidně namořené osivo také snižuje riziko vyzimování.

Nejjistější ochranou je namoření osiva insekticidním mořidlem Deter. Ten je možné aplikovat v kombinaci se všemi fungicidními mořidly společnosti Bayer.

Za vysokého infekčního tlaku a při dlouhodobých vysokých teplotách v podzimním období je možné, že bude vhodné prodloužit insekticidní clonu foliární aplikací. V tomto případě vám doporučujeme osvědčený insekticid Proteus nebo Decis Mega.

Nabídka fungicidních mořidel společnosti Bayer

I pro podzimní sezonu společnost Bayer nabízí osvědčená fungicidní mořidla.

Lamardor Difend Pack je řešení proti sněti zakrslé a všem důležitým chorobám přenosným osivem a půdou. Namořením osiva balíčkem Lamardor + Difend ochráníte rostliny ozimých obilnin o 20 % větším množstvím ú.l. difenoconazole oproti nejpoužívanějšímu standardu na trhu. Získáte tak vyšší jistotu účinnosti proti sněti zakrslé a zároveň budete mít účinnou ochranu proti fuzariózám a snětem. Kombinaci tří účinných látek, o 20 % více difenoconazole, vyšší jistotu přezimování, dlouhodobost účinku, vitalitu rostlin podpořenou vytvořením mohutného kořenového systému vám nabízí Lamardor Difend Pack.

Raxil Star je speciálně navržené fungicidní mořidlo pro ječmeny. Obsahuje novou účinnou látku fluopyram ze skupiny účinných látek SDHI, která přináší vysokou účinnost proti pruhovitosti ječmene a hnědé skvrnitosti ječmene.

Redigo Pro obsahuje účinné látky prothioconazole a tebuconazole známé z osvědčeného mořidla Lamardor. V mořidle Redigo Pro dochází ke zvýšení obsahu účinných látek, a to téměř o 40%. Významně dochází k navýšení obsahu účinné látky prothioconazole, což vede k významnému zvýšení účinnosti na patogeny z rodu Fusarium spp. a současně na široké spektrum chorob přenosných osivem a půdou.

Redigo Pro je určeno pro všechny druhy obilnin proti všem důležitým patogenům přenosným osivem a půdou.

Registrační pokusy probíhaly napříč Evropou v 11 státech. Během těchto pokusů na kontrolách docházelo k silným napadením patogeny. Redigo Pro prokázalo stabilní vysokou účinnost ve všech klimatických podmínkách i při vysokém tlaku chorob.

Jak aplikovat Redigo Pro?

Redigo Pro je nástupce osvědčeného mořidla Lamardor. Pokud chcete účinnost na úrovni mořidla Lamardor - aplikujte Redigo Pro v dávce 0,5 l/t.

V případě vysokého tlaku fuzarióz doporučujeme aplikaci dávky 0,65 l/t.

Redigo Pro je možné kombinovat s insekticidním mořidlem Deter a fungicidním mořidlem Difend na doplnění spektra účinnosti na sněť zakrslou.

Související články

Nepřímý monitoring škůdců

12. 08. 2019 Ing. Kamil Holý, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 196x

Změny v rezistenci mandelinky bramborové vůči insekticidům

07. 08. 2019 Ing. Jitka Stará, Ph.D., Prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 295x

Problematika kyjatky hrachové v porostech hrachu setého

04. 08. 2019 Ing. Jaroslav Šafář, Ph.D., Ing. Marek Seidenglanz, Ing. Igor Huňady; Agritec Plant Research, s.r.o., Šumperk Škůdci Zobrazeno 240x

Výsledky pokusů s přípravky proti mandelince bramborové v roce 2018

13. 07. 2019 Ing Petr Doležal, Ph.D., Ing. Ervín Hausvater, CSc.; Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o. Škůdci Zobrazeno 409x

Vybraní škůdci řepky - výsledky a zkušenosti z pokusů

02. 07. 2019 RNDr. Tomáš Spitzer, Ph.D.; Agrotest fyto, s.r.o. Kroměříž Škůdci Zobrazeno 343x

Další články v kategorii Škůdci

detail