Chemap Agro s.r.o.

Dny pro mák s množstvím informací

31. 07. 2017 Ing. Hana Honsová, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze Ochrana obecně Zobrazeno 303x

Výměra máku setého na našich polích meziročně poklesla o zhruba 15 %. Letošní plocha osetá mákem se v ČR odhaduje kolem 30 tis. ha nebo o něco málo více. V současné sezóně mák v ČR zaselo přes 700 zemědělců. Více než 200 pěstitelů sdružuje spolek Český modrý mák z.s.

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu

Tradiční polní dny nazvané „Den pro mák 2017“ zaměřené na pěstování máku setého stejně jako v minulých letech proběhly koncem června v Červeném Újezdě v okrese Praha - západ a v Kostelci na Hané na Prostějovsku. Akce uspořádaly spolek Český modrý mák a Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU). Polní den věnovaný pěstování máku proběhl v červnu také v Krucemburku na Havlíčkobrodsku.

V Červeném Újezdě polním dnem provázel vedoucí výzkumné stanice Ing. Pavel Cihlář, Ph.D., a v Kostelci na Hané Ing. Radomil Vlk, Ph.D. Aktuální informace z oblasti činnosti spolku Český modrý mák přednesla výkonná ředitelka Mgr. Stanislava Koprdová, Ph.D.

Maloparcelkové pokusy

V polních pokusech založených na pozemcích Výzkumné stanice ČZU Červený Újezd a na poli Statku Kostelec na Hané mohli příchozí porovnat různé odrůdy vhodné pro naše podmínky, řadu rozmanitých herbicidních, fungicidních a mnoho dalších ošetření porostů máku. K vidění byly mimo jiné pokusy s hnojením, stimulátory nebo s mořením i s kalibrací osiva.

V maloparcelkových pokusech v Červeném Újezdě se separací semen podle velikosti a hmotnosti se dokumentuje význam kvality osiva pro vzcházení porostů. Semena se třídí na těžká, střední a lehká. Jak uvedl Ing. Cihlář, kalibrace osiva se osvědčuje především při extrémním průběhu počasí, jaké panovalo letos na jaře. Lepších výsledků se dosahuje při separaci osiva vzduchem na pneumatickém třídícím stole než na sítech, kde se semena mohou mechanicky poškozovat.

V Červeném Újezdě porosty máku trpěly suchem. Rostliny byly nízké a začínaly kvést asi o týden dříve než obvykle. Nadto rostliny velmi rychle odkvétaly. Porosty máku měly světlou barvu, svědčící o nedostatečném příjmu dusíku. V suchu příliš nerostly asi plevele. Na herbicidně neošetřené variantě se plevele sice ve větším množství vyskytovaly, ale byly velmi malé, takže mák zdaleka nepřerůstaly jako v jiných ročnících. Za suchého počasí se v porostech máku v červnu neobjevily žádné houbové choroby, ani plíseň maková ani helmintosporioza.

Největší nebezpečí představoval krytonosec kořenovýmšice maková. Tito škůdci se v porostech hojně vyskytovali. Larvy krytonosců bylo možno najít na kořenech máku a černé mšice na spodní straně listů každé třetí rostliny.

Příchozí se seznámili s rozsáhlými pokusy s mákem
Příchozí se seznámili s rozsáhlými pokusy s mákem

V Červeném Újezdě pokusy představil Ing. Pavel Cihlář, Ph.D.
V Červeném Újezdě pokusy představil Ing. Pavel Cihlář, Ph.D.

Ani plevele na neošetřené variantě v suchu příliš nevyrostly
Ani plevele na neošetřené variantě v suchu příliš nevyrostly

Hnojení a ošetřování

Podle sdělení Ing. Cihláře mák v Červeném Újezdě zaseli 27. března, a to 1,3 kg semen/ha. Ačkoli se selo 200–250 semen/m2, vzešlo z nich jen 70–80 rostlin. Po zasetí pokusný pozemek pohnojili hnojivem DASA (200 kg/ha) a také celou plochu ošetřili proti plevelům herbicidní kombinací Callisto 480 SC (0,2 l/ha) a Command 36 CS (0,15 l/ha). Žádný další herbicid nebyl použit.

Krytonosec kořenový do porostů máku nalétal vždy, když se oteplilo. Proti krytonosci porosty máku poprvé ošetřovali v polovině dubna pyretroidem. Jedno ošetření však nestačilo, tak ještě do porostů aplikovali Nurelle D. V minulých letech se osvědčovala dvě insekticidní ošetření. V letošním roce díky rozvleklému náletu představoval krytonosec kořenový velký problém.

Po obilní předplodině jako je tomu v Červeném Újezdě, je potřeba mák pro plánovaný výnos 2 t/ha hnojit 100 kg N/ha. Po lepší předplodině, například řepce, stačí 60 kg N/ha.

Porovnání odrůd

V pokusném bloku s odrůdami byly zařazeny modrosemenné odrůdy máku Onyx, Opal, Orfeus, Opex, Orbis, Major, Bergam a Aplaus. Mezi přednosti odrůdy Opex patří bujný růst na jaře. To v letošních podmínkách suchého jara v Červeném Újezdě odrůdu Opex podrželo a vytvořila velmi pěkné porosty. Jedná se o ranou výnosnou odrůdu s dobrým zdravotním, která je odolná proti poléhání.

V pokusech v Červeném Újezdě dlouhodobě dobře prospívá slovenská odrůda Bergam a rovněž odrůdě Opal se na zdejším stanovišti ve srážkovém stínu a se slévavými půdami daří, hlavně v nepříznivých ročnících.

Odrůdu Orbis s nízkými rostlinami odolnou proti poléhání je možno využít pro potravinářské i farmaceutické účely. Odrůda Orfeus registrovaná na Slovensku prospívá i při nedostatku vláhy. Nová česká odrůda Onyx s komplexním využitím má vysoký výnosový potenciál a v porostech má jen minimální podíl hleďáků, což snižuje sklizňové ztráty.

Středně raná odrůda Aplaus s dobrým zdravotním stavem v Červeném Újezdě vychází velmi dobře. Obecně tato odrůda poskytuje výnosy srovnatelné s na našem území nejpěstovanější odrůdou Major.

V kořenech rostlin máku se vyskytovaly larvy krytonosce kořenového
V kořenech rostlin máku se vyskytovaly larvy krytonosce kořenového

Na spodní straně listů sály ve velkém množství černé mšice
Na spodní straně listů sály ve velkém množství černé mšice

Poloprovozní pokusy

V Krucemburku mohli příchozí spatřit velmi pěkné porosty. Mák v poloprovozních pokusech zaseli 14. března. Pozemek odplevelili herbicidem Callisto 480 SC v dávce 0,25 l/ha. V květnu postupně 2× insekticidně ošetřovali proti krytonoscům přípravkem Nurelle D. Veškeré plochy máku a také řepky ošetřili na podporu zakořenění přípravkem s bakteriemi Prometheus CZ dávkou 1,0 l/ha. Začátkem června použili proti plevelům herbicidy Laudis 1,7 l/ha a Starane Forte 0,4 l/ha.

V poloprovozních pokusech se v Krucemburku v letošním roce na 4 odrůdách máku porovnávalo několik variant hnojení a ošetřování porostů. Dvě varianty byly bez dusíkatého hnojení a ostatní s obvyklým hnojením dusíkem.

U variant bez dusíkatého hnojení se jednalo o 1. kontrolu, 2. Prometheus CZ s preemergentním herbicidem a 3. Prometheus CZ obvyklou aplikaci. U variant hnojených dusíkem se porovnávalo: 1. aplikace N během vegetace v LV, 2. Alzon během vegetace, 3. Prometheus CZ obvyklá aplikace, 4. Vermivital, 5. Lignohumát Max 2×0,4 l/ha, 6. Atonik 0,6 l/ha a Triotrac 3,0 l/ha, 7. Rooter 1,0 l/ha, 8. Sunagreen, 9. Amalgerol Essence 3,0 l/ha. Do pokusů byly v Krucemburku zařazeny odrůdy modrosemenného máku Opex, Onyx, Opal a Major.

Dny pro mák s množstvím informací

Příchozí se seznámili s rozsáhlými pokusy s mákem
V Červeném Újezdě pokusy představil Ing. Pavel Cihlář, Ph.D.
Ani plevele na neošetřené variantě v suchu příliš nevyrostly
V kořenech rostlin máku se vyskytovaly larvy krytonosce kořenového
Na spodní straně listů sály ve velkém množství černé mšice

Související články

Rezidua pesticidů v povrchových vodách - legislativa, rizika, aktuální stav

17. 10. 2017 Ing. Martin Ferenčík; Povodí Labe, s. p. Hradec Králové Ochrana obecně Zobrazeno 172x

Využití biologické ochrany rostlin v systému ekologického pěstování plodin

27. 09. 2017 Doc. Ing. Evženie Prokinová, CSc.; Česká zemědělská univerzita v Praze Ochrana obecně Zobrazeno 208x

Aktuální přehled ochrany polních plodin - září, říjen a listopad 2017

15. 09. 2017 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 572x

Regulace řepky ozimé

15. 09. 2017 Ing. Tomáš Fiala, Ing. Milena Bernardová; Zkušební stanice Kluky Ochrana obecně Zobrazeno 78x

Další články v kategorii Ochrana obecně

Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
16%
5%
3%
22%
5%
50%
detail