BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Triclo - méně práce, více účinku

05. 09. 2023 Ing. Jiří Frait; Sumi Agro Czech, s.r.o. Plevele Zobrazeno 198x

Nezadržitelně se opět blíží setí významné plodiny - ozimé řepky. Ta není významná jen ekonomicky, ale i agronomicky. Bez ní se s obtížemi sestavuje osevní plán tak, aby splňoval zásady, které by splňovat měl. Především jde o střídání plodin a zastoupení zlepšujících plodin.

Proseeds

Po zasetí řepky navazuje ve většině případů první důležitý zásah, a tím je preemergentní herbicidní ošetření. Ošetření řepky v tomto termínu převažuje, protože se dlouhodobě osvědčilo prakticky ve všech regionech pěstování řepky. Vzcházející a malá řepka má malou konkurenční schopnost vůči plevelům, a ty, pokud mají příznivé podmínky, ji velmi rychle přerůstají, konkurují v příjmu živin a v pozdějších fázích způsobují těžko řešitelné obtíže. A právě tady má pěstitel, který chce mít řepku od začátku prostou plevelů, letos novou možnost v ochraně. Je jím přípravek Triclo.

Co je Triclo?

Je to třísložkový preemergentní herbicid k ošetření ozimé řepky proti jednoděložným a dvouděložným jednoletým plevelům. Obsahuje metazachlor (333 g/l), quinmerac (111 g/l) a clomazone (44 g/l). Jde o látky s rozdílným mechanizmem působení, které hubí široké spektrum jedno- a dvouděložných plevelů. Toto složení zajišťuje velmi dobrou herbicidní účinnost i na plevele jako je svízel přítula, penízek rolní, heřmánek pravý, heřmánkovec, kokoška pastuší tobolka, hulevník, rozrazil či zemědým.

Proč použít zrovna Triclo?

Kromě popsaného složení a účinnosti přináší Triclo především komfortní aplikaci. Jde o hotový tank-mix, a proto není nutné objednávání dvou či tří samostatných přípravků. Navíc odpadá míchání u postřikovače, což je operace, která zdržuje práci, dává prostor pro namíchání v nepřesném poměru či přímo záměnu jednotlivých složek. Navíc zvyšuje expozici obsluhy chemickým látkám. Tyto prostory pro chybu při aplikaci směsného přípravku Triclo odpadají.

Jak aplikovat Triclo?

Při pohledu do registru se zdá volba dávky jednoduchá, ale ona registrovaná dávka (2,25 l/ha) je dávkou maximální. V našich podmínkách se rozhodně nejedná o dávku hodnou doporučení. Dávku Tricla volíme podle půdy, na kterou jsme ozimou řepku zaseli. Při aplikaci na lehkých půdách volíme dávku 1,6 l/ha, na půdy střední až těžké aplikujeme dávku 1,7–1,8 l/ha. Tyto doporučené dávky jsou už dostatečně účinné, a hlavně bezpečné pro vzcházející řepku především z hlediska jejího kontaktu s účinnou látkou clomazone. V neposlední řadě jde o dávky ekonomicky výhodné, které herbicidní ošetření zbytečně neprodražují.

Jde Triclo aplikovat ještě bezpečněji a spolehlivěji?

Ano, a ani to moc nestojí. Lze toho dosáhnout společnou aplikací s půdním adjuvantem Backrow v dávce 0,2 l/ha. Pěstitel jeho využitím dosáhne jednak lepší velikostní spektrum kapek postřikové jíchy, což omezí nežádoucí úlet a dokonalejší pokryvnost pozemku. Především však Backrow zajistí vytvoření stabilního herbicidního filmu na povrchu pozemku. Adjuvant omezuje pohyb účinných látek v půdním profilu. Tím je především myšleno uvolnění a proplavení clomazonu do kořenové vrstvy řepky po vydatnějších srážkách a následné vybělení řepky. S tím se ostatně valná část pěstitelů řepky za svůj profesní život setkala. V případě sušších podmínek po zasetí řepky Backrow umí zajistit, že si preemergentně aplikované Triclo umí počkat na později vzcházející plevele.

Závěr

Triclo je novinkou letošního roku která svým složením zajistí, že řepka nebude muset bojovat s konkurencí plevelů. Volba Tricla je jednodušší i v samotné fázi nákupu, kdy pěstitel objednává jen jeden přípravek. Zároveň je práce s přípravkem významně jednodušší, rychlejší a bezpečnější pro obsluhu.

Související články

Úspěšná loňská premiéra Juventusu Plus

22. 09. 2023 Ing. Lubomír Jůza; Corteva Agriscience Plevele Zobrazeno 128x

Likvidace smart řep v následujícím osevním postupu

20. 09. 2023 Ing. Klára Pavlů, Ph.D., Ing. Jaromír Chochola, CSc.; Řepařský institut, spol. s r.o. Semčice Plevele Zobrazeno 285x

Akce podzim 2023 - výhodné herbicidní ošetření obilnin

15. 09. 2023 Ing. Josef Suchánek; Bayer s.r.o. Praha Plevele Zobrazeno 231x

Porovnání účinnosti herbicidů v ozimé řepce v pěstitelském roce 2022/23

10. 09. 2023 Prof. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., Ing. Luděk Procházka, Ing. Dita Hiřmanová; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 422x

Nově se šířící plevele v porostech ozimé řepky

08. 09. 2023 Ing. Josef Holec, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 344x

Další články v kategorii Plevele

detail