BASF
BASF
BASF

AGRA

Základní ošetření řepky proti nežádoucímu zaplevelení

05. 09. 2023 Ing. Antonín Vaculík, Ph.D.; Corteva Plevele Zobrazeno 211x

Zásadní rozhodování pro pěstitele řepky ozimé z hlediska herbicidní ochrany, nastává už v době setí této plodiny nebo spíše krátce předtím. Může volit buď aplikaci preemergentních herbicidů, časně postemergentně aplikovaných herbicidů nebo kombinaci obou postupů. Výhody a nevýhody preemergentních, resp. postemergentních aplikací jsou předpokládám všeobecně známé. Seznam vhodných herbicidních přípravků firmy Corteva je relativně široký a prim zde hrají především herbicidy Metazamix a Belkar.

Proseeds

Metazamix je kombinací tří účinných látek: metazachlor, picloramaminopyralid. Tento přípravek je vhodný pro základní preemergentní ošetření řepky proti širokému spektru plevelů v dávce 1,0 l/ha. Přípravek Metazamix je však také možno použít časně postemergentně v kombinaci s přípravkem Belkar v dávce 1,0 + 0,25 l/ha, přičemž tato aplikace zabezpečí v současnosti nejširší spektrum účinku na dvouděložné plevele v řepce, včetně obtížně hubitelných, jako jsou svízel přítula, kakosty, zemědýmy, máky, merlíky, úhorník mnohodílný, ale i „klasické“ plevele jako rozrazily, heřmánky, hluchavky, aj. Zároveň je nutno podotknout, že Metazamix hubí nejlépe ze všech preemergentních přípravků heřmánkovité plevele.

Pokud vzpomeneme většinu rizik spojených s aplikací preemergentních herbicidů, tak logicky v případě časně postemergentně aplikovaných přípravků proti dvouděložným plevelům je tomu pochopitelně naopak. Především aplikujeme na vzešlý porost řepky, tj. nehrozí případná finanční újma v důsledku zaorávky v případě nevzejití. Dále je pěstiteli zřejmé, jaké druhy plevelů jsou na poli přítomny a může si lépe vybrat ze sortimentu registrovaných herbicidů nejvhodnější, resp. ten, který pokrývá dané spektrum vyskytujících se plevelů, co možná nejlépe. Pochopitelně zde nehrozí přímá závislost herbicidní účinnosti na půdní vlhkosti a stavu povrchu půdy.

Pro efektivní postemergentní regulaci plevelů je možno použít herbicid s názvem Galera Podzim. Tento přípravek obsahuje tři účinné látky: picloram, clopyralidaminopyralid. Výbornou herbicidní účinnost Galera Podzim vykazuje při časně postemergentní aplikaci v dávce 0,2 l/ha na heřmánkovité plevele, pcháč oset, merlíky, laskavce. Je vhodné ji aplikovat na pozemky se silným tlakem heřmánkovitých plevelů a také je možno ji z tohoto důvodu přidat v dávce 0,1 l/ha k přípravku Belkar.

Belkar je nově registrovaný herbicid do řepky ozimé, který zajistí řešení obtížně hubitelných plevelů jako jsou svízel přítula, úhorník, merlíky, kakosty, mák vlčí, hluchavky, zemědým, a mnohé další. Je kombinací dvou účinných látek arylex a picloram. Obě účinné látky pronikají do rostlin zelenými částmi, tedy především listy a stonky. Vzhledem k výše uvedenému je nutné Belkar aplikovat na vzešlé plevele. Ihned po ošetření zastavují plevele růst a přestávají konkurovat rostlinám řepky o živiny a vláhu. První příznaky účinku Belkaru jsou patrny za 2–5 dnů, přičemž v horizontu 10–21 dnů dochází ke žloutnutí a odumírání zasažených cílových plevelů. Velkou výhodou je, že Belkar je možno aplikovat i při nižších teplotách okolo 5 °C, přičemž ale zimní období by se nemělo dostavil dříve než za zhruba 3 týdny po aplikaci, aby byl účinek na cílové plevele nevratný.

Možností jak efektivně aplikovat Belkar je více. Je možné ho aplikovat jako časně postemergentní v dávce 0,25 l/ha v tank mixu s Metazamixem (1,0 l/ha). Tento tank-mix se aplikuje v době, kdy má řepka plně vyvinuty 2 pravé listy. Tato kombinace spolehlivě vyhubí široké spektrum plevelů od svízele přítuly, merlíků, zemědýmu, pohanky, máku vlčího, hluchavek, kakostů, heřmánkovitých plevelů, výdrolů hrachu, slunečnice, až po úhorník mnohodílný, mléče, chrpu, pěťour maloúborný, penízek a další.

Naprosto nejlepšího ošetření řepky proti nežádoucímu zaplevelení lze dosáhnout preemergentní aplikací Metazamixu (1,0 l/ha) a následné ošetření Belkarem v dávce 0,25 l/ha v růstové fázi řepky 2–6 pravých listů. Tuto aplikaci Belkaru je možno spojit s aplikací insekticidu Rafan Max nebo s fungicidní regulací přípravkem Lynx. Naopak se nedoporučuje kombinace s graminicidem v pýrohubné dávce. Pokud nebyl porost řepky ošetřen preemergentně, je Belkar jedinou širokospektrální možností ošetření řepky na podzim. Pokud se Belkar aplikuje samostatně, použije se dávka 0,25 l/ha, kterou je možno v případě potřeby cca za 14–21 dnů zopakovat.

Z výše uvedeného výčtu herbicidních přípravků je zřejmé, že firma Corteva nabízí pěstitelům řepky ucelený sortiment vysoce účinných a zároveň selektivních přípravků, které je možno efektivně a dle potřeby využít od zasetí, až prakticky do pozdních podzimních měsíců.

Účinnost herbicidů Belkar a Metazamix na plevele

Plevel

CPOST Belkar + Metazamix

(0,25 + 1,0 l/ha, BBCH 12)

PRE Metazamix + POST Belkar

(1,0 + 0,25 l/ha, BBCH 12–14)

Svízel přítula

+++

++++

Heřmánek přímořský

+++

++++

Merlíky a lebedy

+++

+++

Kakosty

++(+)

+++

Zemědým lékařský

+++

+++

Hluchavka objímavá

+++

+++

Hluchavka nachová

+++

+++

Mák vlčí a setý

+++

++++

Chrpa modrák

++

+++

Kokoška pastuší tobolka

++

+++

Penízek rolní

++

+++

Úhorník mnohodílný

++(+)

+++

Ptačinec prostřední

+++

+++

Pohanka svlačcovitá

+++

+++

Mléče

+++

+++

Rdesna

+++

+++

+++ účinek blížící se 100 %, +++ účinek 85–98%, ++ účinek 70–84 %, + účinek nižší než 70 %

Související články

Úspěšná loňská premiéra Juventusu Plus

22. 09. 2023 Ing. Lubomír Jůza; Corteva Agriscience Plevele Zobrazeno 128x

Likvidace smart řep v následujícím osevním postupu

20. 09. 2023 Ing. Klára Pavlů, Ph.D., Ing. Jaromír Chochola, CSc.; Řepařský institut, spol. s r.o. Semčice Plevele Zobrazeno 285x

Akce podzim 2023 - výhodné herbicidní ošetření obilnin

15. 09. 2023 Ing. Josef Suchánek; Bayer s.r.o. Praha Plevele Zobrazeno 231x

Porovnání účinnosti herbicidů v ozimé řepce v pěstitelském roce 2022/23

10. 09. 2023 Prof. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., Ing. Luděk Procházka, Ing. Dita Hiřmanová; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 422x

Nově se šířící plevele v porostech ozimé řepky

08. 09. 2023 Ing. Josef Holec, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 344x

Další články v kategorii Plevele

detail