BASF
BASF
BASF

AGRA

Herbicidní ošetření do kukuřice od společnosti AgroProtec

01. 05. 2023 Tomáš Zeman; AgroProtec s.r.o. Plevele Zobrazeno 418x

V poslední době se při výběru nejvhodnějšího herbicidu do kukuřice pro vaše pole velmi promítá omezení aplikace konkrétních přípravků ke vztahu k ochranným pásmům vod PHO a svažitosti pozemků a další omezení. Podmínky pro herbicidní ošetření kukuřice jsou velmi různorodé a proměnlivé, a proto pro vás společnost AgroProtec připravila flexibilní herbicidní strategii do kukuřice, která nabízí celou řadu řešení.

Proseeds

Přípravky pro PRE ošetření

Aspect Pro + Camix

1,5 + 1,5 l/ha

(balíček na 13 ha - 4×5 + 4×5 l)

Aspect Pro je herbicidní přípravek určený k základnímu postemergentnímu ošetření kukuřice proti jednoletým jednoděložným a dvouděložným plevelům. Obsahuje účinné látky flufenacetterbuthylazin. Tato kombinace účinných látek se vyznačuje dlouhodobým účinkem proti širokému spektru plevelů, účinkem přes půdu i listy, vhodností pro monokulturní pěstování kukuřice i jako nový článek v antirezistentních strategiích regulace plevelů v kukuřici. Je také vynikajícím partnerem do TM kombinací s dalšími, zejména postemergentními, herbicidy v kukuřici. Aspect Pro se používá v dávce 1,5 l/ha. Přípravek je nejvhodnější aplikovat ve směsi s postemergentními herbicidy např. s přípravky Camix, Laudis, MaisTer Power, Story. V letošním roce bude herbicid Aspect Pro v nabídce samostatně i ve výhodných balíčcích s herbicidy Camix a Laudis.

Camix je postřikový selektivní herbicidní přípravek ve formě suspenzní emulze pro PRE a CPOST ošetření kukuřice proti jednoletým travám a dvouděložným plevelům. Jeho velkou výhodou je použití bez omezení na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Obsahuje účinné látky mesotrione a S-metolachlor. Účinkuje přes půdu i listy, zabezpečuje vysokou a dlouhodobou účinnost proti širokému spektru plevelů v kukuřici. Je výborným partnerem do TM kombinací v dávce 1,5 l/ha. Samostatně se používá v dávce 2,5 l/ha pro PRE a CPOST ošetření, kdy je optimální přípravek aplikovat ve fázi od děložních listů do 2 listů kukuřice (BBCH 10–12) a v době, kdy citlivé dvouděložné plevele dosahují růstové fáze do 4. pravého listu (BBCH 14), ježatka kuří noha v růstové fázi maximálně do 2 listů.

Přípravky pro CPOST ošetření

Aspect Pro + Camix

1,5 + 1,5 l/ha

(balíček na 13 ha - 4×5 + 4×5 l)

Kombinace Aspect ProCamixem obsahuje 4 účinné látky ze 4 chemických skupin s různým mechanizmem účinku na plevelné rostliny. Tato kombinace účinných látek se vyznačuje dlouhodobým účinkem proti širokému spektru plevelů s účinkem přes půdu i listy. Optimální termín aplikace je CPOST do fáze 2 pravých listů kukuřice (BBCH 12), jednoleté dvouděložné plevele se ošetřují od 2 do 4 pravých listů a ježatka je citlivá od 1 do 3 listů.

Successor 600 + Callisto 480 SC

1,8–2,0 + 0,18–0,2 l/ha

(balíček na 10–11 ha - 4×5 + 2×1 l)

Successor 600 je herbicidní přípravek určený k ošetření kukuřice, sóji, slunečnice, řepky olejky proti jednoletým jednoděložným a dvouděložným plevelům. Účinná látka pethoxamid je přijímána především přes kořeny, hypokotyl a listy plevelných trav a širokolistých plevelů. Successor 600 je vhodný používat v antirezistentních postřikových sledech je bez omezení v OP II st. Již vzešlé plevele jsou citlivé max. do stádia děložních listů, reziduální účinnost proti později vzcházejícím travám a dvouděložným plevelům trvá několik týdnů po aplikaci přípravku.

Přípravek Successor 600 doporučujeme aplikovat v kombinaci s dalšími přípravky pro rozšíření spektra účinnosti. Na pozemcích nacházejících se v OP II st. se osvědčily kombinace: CPOST Successor 600 + Callisto 480 SC (1,8–2,0 + 0,18–0,2 l/ha a POST Successor 600 + Laudis (1,5 +1,5 l/ha).

Kombinace přípravků Successor 600 (pethoxamid) a Callisto 480 SC (mesotrione) se v kukuřici používá PRE a CPOST. Předností této kombinace je výborný ekotoxikologický profil, což dokládá jeho bezproblémové použití v OP II. st. Rovněž lze tuto kombinaci použít na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám.

Také na lehkých půdách dosahuje tato kombinace spolehlivý účinek bez projevů fytotoxicity. Na středních a lehčích půdách s běžným zaplevelením ježatkou se osvědčila kombinace Successor 600 + Callisto 480 SC v dávce 1,8 + 0,18 l/ha.

Pokud se na pozemku očekává silnější tlak ježatky a jedná se o těžkou půdu, doporučujeme Successor 600 + Callisto 480 SC v dávce 2,0 + 0,2 l/ha. Pro úspěšné hubení ježatky touto kombinací je nezbytné, aby ježatka měla maximálně 2–3 listy. Kombinace je efektivní i proti výdrolu slunečnice, durmanu a potlačuje pcháč.

Přípravky pro POST ošetření

Aspect Pro + Laudis

1,5 + 1,5 l/ha

(balíček na 13 ha - 4×5 + 4×5 l)

Tato kombinace vyniká vysokou a dlouhodobou účinností proti širokému spektru plevelů v kukuřici, rychlým účinkem přes půdu i listy plevelů, funguje i na značně přerostlé dvouděložné plevele i jednoděložné trávy a má široké aplikační okno (časně postemergentní až pozdně postemergentní) nezávislé na růstové fázi plevelů i kukuřice. Zároveň je mimořádně šetrná ke kulturní plodině. Na pozemcích, kde se pravidelně objevuje pozdní vzcházení dvouděložných plevelů je možné tuto kombinaci rozdělit, kdy na první vlnu plevelů se aplikuje sólo Aspect Pro v dávce 1,5 l/ha zpravidla ve fázi kukuřice 2–3 listy. Touto aplikací se vyloučí negativní působení první vlny plevelů. Po vzejití hlavní vlny plevelů se aplikuje samostatně přípravek Laudis (1,5–2,0 l/ha), který odplevelí porost kukuřice i od druhé vlny dvouděložných plevelů a prosovitých trav.

Successor 600 + Laudis

1,5 + 1,5 l/ha

(balíček na 13 ha - 4×5 + 4×5 l)

Tato kombinace je bez omezení v OP II. st. Možnost aplikace na svažitých pozemcích je při použití vegetačního pásu 15 m. Bez omezení je použitelnost v následujících letech na témže pozemku. Účinek je přes půdu i listy plevelů. Široké aplikační okno umožňuje provádět ošetření nezávisle na růstové fázi plevelů i kukuřice.

Plevelohubný účinek je dostatečný i na přerostlé dvouděložné plevele i jednoděložné trávy. Pokud ježatky, pcháče na pozemcích v OP II. stupně odrostou, využijte tuto CPOST až POST opravnou širokospektrální kombinaci Successor 600 + Laudis v dávce 1,5 + 1,5 l/ha.

Podpora účinnosti v nepříznivých podmínkách

Ne vždy jsou podmínky pro herbicidní ošetření ideální. Pokud se očekává déšť do 3 hodin od aplikace nebo za suchého počasí s vysokými teplotami, kdy hrozí zasychání aplikační kapaliny na povrchu rostlin nebo hrozí-li nebezpečí úletu, doporučujeme do postřiku přidat multifunkční pomocnou látku Agrovital v koncentraci 0,07 % (0,2 l/ha v 300 l/ha vody). Přidáním Spray Aide do TM směsi v dávce 50 ml/100 l vody zajišťuje bezproblémovou kompatibilitu a působí jako výborný aktivátor herbicidních přípravků. Při jeho použití rovněž dochází ke kontinuálnímu čištění postřikovače během aplikace.

Závěr

Výše uvedená řešení od společnosti AgroProtec obsahují celkem 6 účinných látek ze 4 skupin s různým mechanizmem účinku a zároveň působí jako přerušovač sulfonylmočovin v osevním sledu, čímž se zabraňuje rozvoji rezistence. Naše spolehlivá nabídka herbicidních přípravků a jejich kombinací vám zajistí dosažení skvělých výnosů kukuřice.

CPOST Aspect Pro + Camix (1,5 + 1,5 l/ha) s herbicidním aktivátorem Spray Aide
CPOST Aspect Pro + Camix (1,5 + 1,5 l/ha) s herbicidním aktivátorem Spray Aide

Související články

Kokoška pastuší tobolka – významný plevel, ale též slovutná léčivá rostlina

11. 07. 2024 Ing. Luděk Tyšer, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 304x

Herbicidní ochrana brambor

27. 06. 2024 Ing. Pavel Kasal, Ph.D.; Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o. Plevele Zobrazeno 442x

Musketeer® plus Nikita®: Nové kompletní odplevelení kukuřice

13. 06. 2024 Ing. Jiří Vašek; Adama Plevele Zobrazeno 211x

Účinná a selektivní ochrana kukuřice proti nežádoucímu zaplevelení

08. 06. 2024 Ing. Antonín Vaculík, Ph.D.; Corteva Agriscience Plevele Zobrazeno 202x

Kagura - osvědčené odplevelení kukuřice

06. 06. 2024 Ing. Dušan Sem; Sumi Agro Czech, s.r.o. Plevele Zobrazeno 229x

Další články v kategorii Plevele

detail