BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Ověřují nové možnosti pro mák

01. 10. 2023 Ing. Hana Honsová, Ph.D.; Praha Technologie pěstování Zobrazeno 1622x

Česká republika dlouhodobě produkuje největší množství potravinářského máku na světě, výměra makových polí u nás ale kolísá. Zatímco v letech 2020 a 2021 se v ČR mák pěstoval na více než 40 tis. ha, loni došlo k propadu na 26 tis. ha a letos se výměra máku snížila ještě více.

Proseeds

Množství zajímavých informací z oblasti pěstování máku zaznělo na tradičních polních dnech nazvaných „Den pro mák 2023“, které koncem června proběhly postupně v Červeném Újezdě na Praze-západ, v Kostelci na Hané na Prostějovsku a v Krucemburku na Havlíčkobrodsku.

Semináře uspořádal spolek Český modrý mák, z.s., a Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU). V Červeném Újezdu akcí provázeli Ing. Pavel Cihlář, Ph.D., a Ing. Matěj Satranský z ČZU.

Letos je na našich polích méně máku než v loňském roce
Na polním dnu v Červeném Újezdě si příchozí prohlédli rozsáhlé pokusy

Zaručí vysokou kvalitu

Kvalitu makového semene vyprodukovaného na našem území chrání česká cechovní norma. Mák s označením „Vyrobeno podle české cechovní normy“ představuje pro spotřebitele záruku českého původu a jistotu vysoké potravinářské kvality. Českou cechovní normu získal nejen český modrý mák celý i mletý, ale též mák bílý.

Spolku se také podařilo získat chráněné zeměpisné označení Český modrý mák, evropská ochranná známka má chránit náš jedinečný, vysoce kvalitní potravinářský mák. Maximální limit opiových alkaloidů na semenech máku ve výši 20 mg/kg určuje nařízení Komise EU 2021/2142.

Vyšší dovoz

Ing. Lohr zhodnotil situaci v oblasti vývozu a dovozu máku. Mimo jiné uvedl, že po několika letech, kdy se dovozy makového semene do ČR držely na nižší úrovni, se v hospodářském roce 2021/22 znovu zvýšily. Tentokráte díky importu z Číny, údajně se jednalo o nepotravinářský mák určený pro finální vývoz do Polska.

Každý dovoz technického máku ohrožuje pozice našich pěstitelů jak na českém, tak i na zahraničních trzích. Stává se totiž, že takový mák bývá označován za mák českého původu, ovšem jeho cena se téměř vždy pohybuje na nižší úrovni než cena českého máku, a kvalita je nesrovnatelně horší. Pokud takový mák přijde do prodejní sítě, vyvolá to vlnu reklamací ze strany spotřebitelů.

Ve sklizňovém roce 2022/23 dovozy makového semene do ČR opět poklesly, s výjimkou března, kdy k nám bylo dovezeno větší množství makového semene z Polska. Zde se ale mák pěstuje jen minimálně, pravděpodobně se tedy jednalo o surovinu zcela jiného původu. Dubnové dovozy ve srovnání s předchozím měsícem klesly, přičemž se téměř výhradně jednalo o dovoz ze Slovenska.

Pokusy popsal Ing. Matěj Satranský (uprostřed)Situaci v obchodu s mákem zhodnotil Ing. Václav Lohr

Nižší vývoz

Podle informace Ing. Lohra se v letošním dubnu z ČR vyvezlo 1 313,5 t makového semene. Tento měsíc se tak zařadil mezi horší průměr posledního desetiletí, průměrný dubnový vývoz let 2013–2022 totiž dosahuje 1 551,3 tuny.

V průběhu měsíce dubna se mák vyvážel pouze do čtrnácti zemí. Mezi hlavní odběratele patří Rusko, kam v dubnu směřovalo 420 t českého modrého máku, dalších 100–200 t putovalo do Polska, Německa, na Ukrajinu, do Rakouska a na Slovensko.

Vývozy českého modrého máku ve druhém kvartálu každoročně klesaly a vývozní statistiky sklizně 2022 nevylepšil ani duben. Tento sklizňový rok byl, co se vyvezeného množství makového semene týče, zatím druhý nejhorší za posledních deset let.

Spolek pro pěstitele

O činnosti spolku Český modrý mák podala informace jeho výkonná ředitelka Mgr. Stanislava Koprdová, Ph.D. Spolek vyvíjí celou řadu rozmanitých aktivit, mimo jiné se podílí také na vývoji nových technologií pro pěstování máku.

Až do letošního roku se dařilo dosáhnout na výjimku v moření osiva máku mořidlem s insekticidní složkou Cruiser OSR. Pro rok 2024 už ale tato možnost nebude, proto se hledají jiné způsoby moření. Jako vhodná náhrada se ukazuje mořidlo Buteo Start, které se ověřuje v pokusech. Zatím ale tento přípravek registraci do máku nezískal.

Spolku se podařilo zaregistrovat fungicid Amistar Gold na menšinové použití i pro ošetřování máku a v současné době, po zákazu používání fungicidního přípravku Dithane DG Neotec na ošetřování makových porostů, usiluje spolek o registraci fungicidu Infinito proti plísni máku.

Agrotechnika pěstování

Agrotechniku pokusů s mákem v Červeném Újezdě popsal Ing. Satranský. V letošním roce založili výzkumníci porosty 10. dubna, což se ukázalo jako optimální termín. Selo se 1,75 kg semen/ha, po zasetí napršelo 12 mm vláhy, což přispělo k velmi dobrému vzejití rostlin. Podle zkušeností se zvýšený výsevek v suché oblasti dešťového stínu Krušných hor vyplácí.

Stejně jako loni, i letos se většina pokusů uskutečnila na české modrosemenné odrůdě Aplaus. Pole bylo pohnojeno hnojivem DASA ve dvou dávkách. Aplikovali N 60 kg/ha před setím a N 50 kg/ha ve fázi 6.–8. listu máku.

Proti plevelům použili preemergentně herbicidní kombinaci Callisto 100 SC + Command 36 CS. Proti chorobám většinu pokusů neošetřovali, pouze v bloku fungicidních pokusů se ověřovaly různé varianty přípravků aplikovaných v plně vyvinuté listové růžici.

Na polním dnu v Červeném Újezdě si příchozí prohlédli rozsáhlé pokusy
Pokusy popsal Ing. Matěj Satranský (uprostřed)

Možnosti ošetření osiva

V pokusech uskutečněných v letech 2020–2022 se ověřovaly různé možnosti ošetření osiva máku. Jednalo se o mořidlo Cruiser OSR, biologické prostředky Enviseed, TS Osivo nebo Polyversum, Gliorex a ošetření metodou E-ventus. Dosažené výsledky se porovnávaly s neošetřenou kontrolou.

Po 5–8 dnech se zjišťovala polní vzcházivost. Nejlepší byla v případě namoření osiva máku mořidlem Cruiser OSR, kdy se v průměru 3 let podařilo docílit 80 rostlin/m2. Dobrých výsledků se ale také dosahovalo s biologickými přípravky, které všechny předčily neošetřenou kontrolu. Z přírodních prostředků si nejlépe vedlo TS Osivo se 77 rostlinami/m2, na druhém místě skončil přípravek Enviseed se 71 rostlinami/m2.

Hustota porostu ovlivněná ošetřením osiva se výrazně projevila na výši výnosu. Neošetřená kontrola poskytla 0,89 t/ha, při namoření osiva máku mořidlem Cruiser OSR bylo docíleno 1,39 t/ha, varianta s biologickým přípravkem TS Osivo poskytla 1,23 t/ha a s Enviseedem 1,16 t/ha. Ostatní ověřované varianty ošetření osiva zůstaly z výnosového hlediska pod hodnotou 1,0 t/ha.

Ověřování mořidla

V roce 2022 se uskutečnil pokus s přípravkem Buteo Start, který ale zatím není pro ošetření osiva máku registrovaný. Přípravek má v současné době registraci do řepky, letos se s jeho ověřováním pro moření osiva máku pokračuje.

V pokusech se porovnávaly tři varianty ošetření osiva: 1. neošetřená kontrola, 2. Cruiser OSR a 3. Buteo Start. Kontrolní varianta poskytla výnos 0,71 t/ha, Cruiser OSR 1,26 t/ha a Buteo Start 1,16 t/ha. Přípravek Buteo Start tak z hlediska dosaženého výnosu výrazně překonal neošetřenou kontrolu, úrovně výnosu docíleného při moření mořidlem Cruiser OSR se ale nedosáhlo.

Možnosti výživy

V Červeném Újezdě se ověřují i různé možnosti výživy máku. Před setím se vyplatí dodat máku kromě základních živin také fosfor, síruzinek. Kvalitně vyživené rostliny jsou silnější a vytvářejí lépe zapojené porosty.

V pokusech se letos ověřovalo několik variant. Kontrolu již několik let představuje před setím DASA (N 55 kg/ha) a v 6.–8. listu máku LAD (N 55 kg/ha).

Pokusné varianty byly tyto:

  1. před setím Zeorit NPK 8-10-10+9 S 400 kg/ha, v 6.–8. listu Alzon neo-N 200 kg/ha a Borosan Humine 3,0 l/ha, na počátku butonizace Lovosur 5,0 l/ha a Zinkosol Forte 2,0 l/ha;
  2. před setím Zeorit NPK 7-5-10+9,5 S+0,1 Zn 400 kg/ha, v 6.–8. listu Alzon neo-N 200 kg/ha a Borosan Humine 3,0 l/ha, na počátku butonizace Lovosur 5,0 l/ha;
  3. před setím Lovostart GSH NP 6-28+7 S 300 kg/ha, v 6.–8. listu DAM 390 150 l/ha a Borosan Humine 3,0 l/ha, na počátku butonizace Lovocan T 200 l/ha a Zinkosol Forte 2,0 l/ha;
  4. před setím Corn Starter NPK 15-20-10+1,5 Zn200 kg/ha, v 6. až 8. listu Alzon neo-N 200 kg/ha a Borosan Humine 3,0 l/ha, na počátku butonizace Lovosur 5,0 l/ha.

Obdobné varianty hnojení se ověřovaly i v předešlých letech. V tříletém průměru všechny ověřované pokusné varianty z hlediska výnosu překonaly kontrolu, která dala 1,14 t/ha. Nejvyšší výnos poskytla výše uvedená 4. varianta s hnojivem Corn Starter, a to 1,36 t/ha. Pokusy potvrdily pozitivní vliv aplikací listových hnojiv obsahujících síru, bór a huminové látky na výši výnosu máku.

Situaci v obchodu s mákem zhodnotil Ing. Václav Lohr

Letos je na našich polích méně máku než v loňském roce

Související články

Velká konference o regenerativním zemědělství

15. 07. 2024 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Technologie pěstování Zobrazeno 329x

Úskalí práce se zonalitou půdního bloku (1)

05. 07. 2024 Ing. Václav Brant, Ph.D. a kol. Technologie pěstování Zobrazeno 491x

Čím zlepšit konkurenční schopnost jarního ječmene?

28. 06. 2024 Ing. Marie Váňová, CSc., Ing. Ondřej Jirsa, Ph.D.; Agrotest fyto, s.r.o., Kroměříž Technologie pěstování Zobrazeno 547x

Neprodukční plochy v kolejových stopách

21. 06. 2024 Ing. Martina Poláková; Spolek pro inovace a udržitelné zemědělství, z.s. Technologie pěstování Zobrazeno 414x

Další články v kategorii Technologie pěstování

detail