BASF
BASF
BASF

AGRA

Šetrný systém krácení obilnin

25. 05. 2023 Ing. Josef Suchánek; Bayer s.r.o. Praha Technologie pěstování Zobrazeno 348x

Očekávání od růstového regulátoru Fabulis® OD byla naplněna v uplynulých dvou sezónách. Při aplikaci v průběhu sloupkování efektivně zkracuje a zesiluje stébla a viditelně také vyrovnává porost. Pozitivně ovlivňuje tvorbu výnosových prvků a podporuje tím lepší zdravotní stav. Rostliny zdravější a odolnější poléhání mají daleko lepší předpoklady pro nerušené ukládání asimilátů do zrna a efektivněji využívají vodu a živiny. Regulace růstu obilnin je velmi důležité opatření nejen v intenzivních technologiích pěstování.

Proseeds

Menší závislost na teplotách

Fabulis® OD je formulován v olejové disperzi, která obsahuje všechny potřebné komponenty pro efektivní využití účinné látky. Ta je aktivována procesem při tvorbě postřikové kapaliny. Po jejím zachycení na listech je velmi rychle přijímána. Přípravek je velmi dobře mísitelný s fungicidy (Hutton® Forte, Hutton®, Delaro®, Boogie® XproProsaro® 250 EC), insekticidy (Decis® Forte), ověřenými listovými hnojivy a regulátory růstu na bázi chlormequat chloriduethephonu. V případě nevyhnutelné potřeby lze také mísit s herbicidy bez růstových účinných látek (Husar® Star, Sekator® OD) v případě shody aplikačního termínu. Zejména kombinace s fungicidy účelně spojují dva zásahy v průběhu sloupkování. Navíc triazolové účinné látky podporují krátící efekt regulátoru, jehož dávka může být snížena až o 25 %. Velmi důležitým parametrem je také vysoká odolnost proti dešťovým srážkám po rozprostření na listové ploše obilniny.

Bez omezení v použití

Účinnost regulátorů růstu všeobecně podporují příznivé podmínky pro růst a vývoj rostlin, zejména vlhké a teplé počasí. Účinná látka regulátoru Fabulis® OD je však rychle přístupná i za nízkých teplot (od 5 °C) a působí nezávisle na intenzitě slunečního svitu, což je velmi důležité při časné jarní aplikaci. Široké teplotní rozmezí pro aplikaci umožňuje použití s daleko menší závislostí na počasí. Přípravek je bez omezení v použití v OP II. stupně ochrany podzemních a povrchových vod a na svažitých pozemcích.

Flexibilní dávkování

Dávku lze volit zpravidla v rozmezí 0,8–1,5 l/ha podle rizika polehnutí porostu, odrůdové náchylnosti, intenzity pěstování a také s ohledem na použití dalších regulátorů růstu v kombinaci nebo sledu. Vyšší dávku je třeba použít při vyšším riziku polehnutí, u odrůd náchylných k poléhání, v bujných a dobře odnožených porostech. Maximální registrovaná dávka včetně dělené aplikace je 1,5 l/ha. V podmínkách České republiky je na základě zkušeností dostatečná dávka 1,2 l/ha pro pšenici ozimoujarní ječmen. Základní doporučovaná dávka je 1,0 l/ha pro nízké až střední riziko polehnutí.

Stanovení správného termínu

Pro nejefektivnější krácení porostu pšenice je třeba na jaře posoudit aktuální stav porostu a vývoj počasí s přihlédnutím k vlastnostem odrůdy. Časně seté a husté porosty vyžadují zpravidla intenzívnější krácení. V závislosti na vývoji je možné krátit pšenici ozimou, ječmen a tritikale již na konci odnožování (BBCH 29). Použití na přelomu odnožování a sloupkování zahušťuje a vyrovnává porost. Pšenice ozimá vyžaduje zpevnění bazálních částí a zkrácení spodních internodií. Začátek sloupkování (BBCH 31) je proto tím správným termínem pro zkrácení 1. a částečně 2. internodia, pokud se začínají výrazně prodlužovat. Vzhledem k průběhu počasí, kdy po chladném nástupu jara nastane aktivní růst později, osvědčuje se aplikace až v průběhu sloupkování (BBCH 33–35). Aplikace je možná do konce sloupkování (BBCH 39). V běžných porostech s nižším rizikem polehnutí je možné aplikovat dávku od 0,8 l/ha podle odrůdy. V systému regulace intenzivních porostů nebo při vyšším riziku polehnutí je možné následně použít Cerone® 480 SL na konci sloupkování v dávce od 0,5 l/ha.

Cenově zvýhodněná nabídka pokračuje

Pro letošní sezónu bude opět v nabídce cenově zvýhodněný balíček Fabulis® OD MAXIPack 80 l se slevou 6 %.

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte varovné věty a symboly.

Vliv systému morforegulačního ošetření na zkrácení rostlin jarního ječmene (Polní den Bayer ExpertTECH Libčany 2022)
Vliv systému morforegulačního ošetření na zkrácení rostlin jarního ječmene (Polní den Bayer ExpertTECH Libčany 2022)

Související články

Okénko do zahraničí: Bioenergetická plodina může pomoci uhlíkovému cyklu

21. 09. 2023 Doc. Dr. Ing. Jaroslav Salava; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Technologie pěstování Zobrazeno 233x

SIUZ aneb jak se daří průkopníkům inovací

18. 09. 2023 Ing. Martina Poláková; Spolek pro inovace a udržitelné zemědělství, z. s. Technologie pěstování Zobrazeno 328x

Regenerativní zemědělství (3): Omezení rizik v přechodném období

14. 09. 2023 Ing. Karel Klem, Ph.D., Rostislav Mátl Technologie pěstování Zobrazeno 415x

Vegetační indexy a kvantifikace produkce biomasy ozimé pšenice

04. 08. 2023 Josef Pekař; Česká zemědělská univerzita v Praze Technologie pěstování Zobrazeno 398x

Další články v kategorii Technologie pěstování

detail